ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

ข่าวและบทความ

22 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยผลสำรวจ คนไทยใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ77.5 แต่ใช้เพื่อความบันเทิง มากกว่าการหาราย พร้อมแนะรัฐกระตุ้นการใช้ให้เกิดประโยชน์ รับโอกาสยุค 4.0 วันนี้(21มี.ค.60)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการให้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการ กิจการก

ภาคีเครือข่าย